Centrum Szkoleniowe „EDUKATOR” Sp. z o.o. powstało we wrześniu 1994 r.  Stworzyliśmy kompleksową ofertę szkoleniową kierowaną do wszystkich szczebli organizacyjnych.

Firma jest wpisana do:

  • ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto stołeczne Warszawa - pod nr 301 K,
  • rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy - pod nr 2.14/00329/2006,
  • ewidencji prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Celem firmy jest prowadzenie profesjonalnych szkoleń w szerokim zakresie tematycznym, dbając przy tym o najwyższą jakość obsługi.

Od czasu utworzenia spółki zrealizowaliśmy blisko 2500 szkoleń, głównie z zakresu: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, prawo podatkowe i prawo gospodarcze, human resources i administracja oraz szkolenia interpersonalne. Łącznie wzięło w nich udział prawie 32 tysięcy osób. Współpracujemy z grupą około 30 trenerów, którzy są cenionymi ekspertami, praktykami w swoich dziedzinach.

W badaniach satysfakcji aż 91% uczestników ocenia nasze szkolenia jako wysoce zadawalające. W swoich opiniach podkreślają oni wysoki poziom merytoryczny naszych szkoleń, które prowadzone są w taki sposób, aby łatwo było zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Korzystające z naszych usług firmy i instytucje zwracają także uwagę, że Centrum Szkoleniowe Edukator Sp. z o.o. wyróżnia się elastycznością oraz otwartością na potrzeby zgłaszane przez klientów. Staramy się, aby szkolenia odbywały się przy aktywnym udziale wszystkich uczestników. W gronie naszych kleniów znajdują się m.in. pracownicy: Urzędów Marszałkowskich, Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, Zespołów Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Pracy, Banku PeKaO S.A., Citibanku Handlowego S.A., PLL LOT,  Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, PPUP Poczty Polskiej, Kancelarii Sejmu i Senatu, Glaxosmithkline Consumer Healthcare Sp.  o.o., Peugeot Polska Sp. z o.o., Trybunału Konstytucyjnego, Philips Polska Sp. z o.o., Gruner+Jahr Polska Sp.o.o.

Cieszy nas, że jesteśmy pośrednikami w przekazywaniu specjalistycznej wiedzy, a klienci i uczestnicy szkoleń często do nas wracają, polecają nas innym. To dla nas najlepszy dowód na to, że pasja, jaką wkładamy w naszą pracę, przynosi korzyści naszym klientom i ich organizacjom.

Staramy się udoskonalać naszą ofertę, nadążać za nowymi trendami oraz rosnącymi oczekiwaniami uczestników szkoleń. Naszym głównym atutem są  wykładowcy łączący ogromne doświadczenie dydaktyczne z umiejętnościami i przygotowaniem merytorycznym.

 
Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 222
tel.: 600 968 276
tel.: 511 155 601
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail