Emerytury i renty - (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – dla kobiet)

NOWOŚCI: - Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - „emerytura mama plus”, - Ustawa o Pracowniczych Plany Kapitałowych - najważniejsze informacje

Termin szkolenia: 27-09-2019
27-09-2019
Prowadzący:

Główny specjalista ds. świadczeń emerytalno-rentowych z Centrali ZUS


 

NOWOŚCI:
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6.03.2019 r. – nowe emerytury dla kobiet urodzonych w 1953 r.

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - „emerytury mama plus”
     - kogo dotyczy,
     - zasady przyznawania,
     - jaka wysokość świadczenia.


Ustawa o Pracowniczych Plany Kapitałowych - najważniejsze informacje
      - co to są Pracownicze Plany Kapitałowe,
      - dla kogo i od kiedy będą obowiązywać,
      - jakie składki i kto płaci na PPK,
      - czy można się wypisać z PPK
 1. Niższy wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) warunki do przyznania emerytury oraz zmiany w ustalaniu wysokości.
 2. Kiedy najkorzystniej zgłosić wniosek o emeryturę.
 3. Jak wyliczyć nową emeryturę w 2019 r.
 4. Dla kogo wystawiamy druk ZUS Rp-7.
 5. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia - zasady postępowania w sprawie świadczeń:
  - jakie formularze,
  -zasady kompletowania i sporządzania wniosków o emeryturę,
  - środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.
 6. Obecne zasady ustalania uprawnień i wysokości emerytur z systemu zreformowanego:
  -    uwzględnianie okresów sprawowania opieki nad dzieckiem przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego,
  -    uwzględnianie pełnego okresu studiów wyższych przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości kapitału początkowego,
  -    możliwość uwzględnienia, przy obliczaniu emerytury zreformowanych zasad, tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął obowiązujący go wiek emerytalny, zamiast tablic obowiązujących w dacie składania wniosku – jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
 7. Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości.
 8. Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach i emerytura pomostowa: 
  - wypełnianie i kompletowanie wniosku,
  - warunki przyznawania tych emerytur,
  - możliwość zarobkowania,
  -  uwzględnianie okresów odbywania zasadniczej służby wojskowej  do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach.
 9. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
  - zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
  -  renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
 10. Zasady przeliczania wysokości świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
  - emerytury według „starych zasad”.
  - emerytury nowe,
  - renty.
 11. Indywidualne konsultacje. 


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 438 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA 90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail