Emerytury i renty

Najnowsze projekty ustaw o wcześniejszych emeryturach przy długim stażu pracy Nowe zasady obliczania emerytur w miesiącu czerwcu 2020 r. Dodatek solidarnościowy Nowe zmiany w emeryturach dla rocznika 1953

Termin szkolenia: 20-11-2020
20-11-2020
Prowadzący:

Główny specjalista ds. świadczeń emerytalno-rentowych z Centrali ZUS


 

Najnowsze projekty ustaw o wcześniejszych emeryturach przy długim stażu pracy.
Nowe zasady obliczania emerytur w miesiącu czerwcu 2020 r.
Dodatek solidarnościowy
Nowe zmiany w emeryturach dla rocznika 1953
Nowe świadczenia z ustawy z 31.07.2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji -  od kiedy, dla kogo, czy ZUS przyzna z urzędu?

1. Kiedy najkorzystniej zgłosić wniosek o emeryturę.
2. Jak wyliczyć nową emeryturę w 2020 r.
3. Dla kogo wystawiamy druk ZUS ERp-7.
3. Wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), warunki do przyznania emerytury oraz zmiany w ustalaniu wysokości.
4. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia - zasady postępowania w sprawie świadczeń:
 • jakie formularze,
 • zasady kompletowania i sporządzania wniosków o emeryturę,
 • środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.
5. Obecne zasady ustalania uprawnień i wysokości emerytur z systemu zreformowanego:
 • uwzględnianie okresów sprawowania opieki nad dzieckiem przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego,
 • uwzględnianie pełnego okresu studiów wyższych przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości kapitału początkowego,
 • możliwość uwzględnienia, przy obliczaniu emerytury zreformowanych zasad, tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął obowiązujący go wiek emerytalny, zamiast tablic obowiązujących w dacie składania wniosku – jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
6. Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości.
7. Nowe korzystne emerytury dla kobiet z 1953 r. -Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6.03.2019 r
8. Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach i emerytura pomostowa: 
 • wypełnianie i kompletowanie wniosku,
 • warunki przyznawania tych emerytur,
 • możliwość zarobkowania,
 • uwzględnianie okresów odbywania zasadniczej służby wojskowej  do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach.
9. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
 • zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
10.  Zasady przeliczania wysokości świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
 • emerytury według „starych zasad”,
 • emerytury według „starych zasad”,
 • emerytury nowe,
 • renty.
11. Ustawa z 31.01.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - „emerytury mama plus”.
12.  Indywidualne konsultacje.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 428 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa ul. Jasna 1 / transmisja on-line.

Dbamy o Państwa bezpieczeństwo w trakcie organizowanych przez nas szkoleń!
Zapewniamy dużą salę konferencyjną z możliwością zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami szkolenia.
Ograniczamy liczbę uczestników szkoleń do 15 osób.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 222
tel.: 600 968 276
tel.: 511 155 601
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail