Składki w 2020 r. Szczególne rozwiązania wynikające z ustawy o KORONOWIRUSIE

Obowiązki płatnika składek. Szczególne rozwiązania wynikające z ustawy o KORONOWIRUSIE. Zwolnienia z opłacania składek

Termin szkolenia: 21-07-2020
25-08-2020
Prowadzący:

Andrzej Radzisław - ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, doświadczony trener


 

 1.  Zwolnienie od  Składek na ZUS:
  -    zwolnienie z opłacania składek na ZUS – kto może skorzystać – płatnik do 9 ubezpieczonych, płatnik do 49 ubezpieczonych (ulga 50 %) za jaki okres zwolnienie przysługuje jak ustalić liczbę ubezpieczonych,
  -    ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne - rozłożenie należności na raty układ ratalny, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z odsetek.

 2. Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, osób wykonujących umowy o dzieła, osób prowadzących działalność, komu przysługuje warunki przyznania, wnioski składane do ZUS Formalności związane z ustaleniem prawa do świadczenia postojowego.

 3. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców. Możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z ustawy o KORONOWIRUSIE:
   -   zwolnienie z opłacania składek dla płatników składek – kto może skorzystać,
  -    świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, osób wykonujących umowy o dzieła, osób prowadzących działalność, komu przysługuje warunki przyznania,
  -    ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne -rozłożenie należności na raty układ ratalny,
  -   definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
  -    umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
  -    przychody zwolnione od składek, - odprawy odszkodowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia z ZFŚS,
  -    składki za zleceniobiorców.

 4. Zbiegi tytułów ubezpieczeń - stan prawny na 2020 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian  w zakresie łączenia:
  -   umowy zlecenia- umowy o pracę,
  -   umowy zlecenia z uczniem, studentem ,
  -   umowy zlecenia z prowadzeniem  działalności gospodarczej,
  -    umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
  -    umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
  -    umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą.

 5. Obowiązki płatników związane z rozliczaniem składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz pobierające zasiłki macierzyńskie:
  -    podstawa wymiaru składek za osoby na urlopie wychowawczym.

 6. Umowa o dzieło, a składki ZUS:
  -    różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
  -    kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
  -    wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
  -    konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
  -    jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia.

 7. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne:
  -    wykazanie przerw spowodowanych chorobą w raportach składanych do ZUS
  -    rozliczanie składek gdy zwolnienie jest tylko na dni robocze bez sobót i niedziel
  -    korekta dokumentów rozliczeniowych gdy wypłacone zostało wynagrodzenie za czas choroby zamiast wynagrodzenia chorobowego,
  -    rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przekroczenia 30-krotności,
  -    rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 426 zł (brutto) i obejmuje:


uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad na zakończenie szkolenia, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 222
tel.: 600 968 276
tel.: 511 155 601
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail