Prawo pracy w praktyce - nowe regulacje dotyczące zatrudniania pracowników

Wybrane orzecznictwo Sądy Najwyższego i PIP

Termin szkolenia: 14-12-2018
21-01-2019
Prowadzący:

Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy MRPiPS


 

 1. Nowe przepisy w Kodeksie pracy dot. monitoringu oraz monitoringu poczty elektronicznej – dopuszczalność, zasady stosowania monitoringu, przepisy wewnątrzzakładowe, obowiązek informacyjny.
 2. Nowe przepisy w Kodeksie pracy w zakresie elastycznego czasu pracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – w jakich przypadkach wnioski pracowników dot. czasu pracy są wiążące dla pracodawcy.
 3. Szersze możliwości stosowania telepracy.
 4. Projektowane zmiany w  Kodeksie pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników – w tym pozyskiwania danych osobowych na etapie rekrutacji (w związku z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679).
 5. Projektowane nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (zastąpi obecne rozporządzenie MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).
 6. Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2019 r.:
 7. •    zmiana zasad wypłaty wynagrodzeń,
  •    dopuszczenie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej – możliwość zmiany postaci prowadzonej dokumentacji z papierowej na elektroniczną i z elektronicznej na papierową, obowiązki informacyjne pracodawcy z tym związane,
  •    możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat – w jakich przypadkach i na jakich zasadach możliwe będzie krótsze przechowywania dokumentacji pracowniczej, obowiązki informacyjne pracodawcy z tym związane,
  •    nowy obowiązek wydawania kopii dokumentacji pracowniczej  na wniosek pracownika.
 8. Zatrudnianie pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony – w związku z upływem 33-miesięcznego okresu od wejścia w życie nowych zasad limitowania tego rodzaju umów.
 9. Najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie zatrudniania pracowników.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 436 zł (netto = brutto). Firma podmiotowo zwolniona z  VAT.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:  uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad na zakończenie szkolenia, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Jasna 1, sala konferencyjna na II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail