Pracownicze plany kapitałowe

Już od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych, co dla niektórych pracodawców oznacza odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku.

Termin szkolenia: 24-09-2019
28-10-2019
Prowadzący:

Andrzej Radzisław - ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, doświadczony trener


 

 1. Ogólne założenia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych:
  - rola, którą mają spełnić PPK,
  - inne formy oszczędzenia na emeryturę,
  - zasady tworzenia PPK.
 2. Na jakie obowiązki związane z PPK muszą przygotować się pracodawcy:
  - kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia,
  • ustawowe terminy,
  • możliwości zwolnienia,
  - dwa rodzaje umów tworzące łącznie PPK w firmie.
 3. Terminy tworzenia PPK, jak przygotować się do zmian.
 4. Wysokość składki pracownika (ubezpieczonego) i pracodawcy.
 5. Jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK.
 6. Kiedy składka jest niższa.
 7. Wpłata powitalna i dopłaty roczne.
 8. Jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje.
 9. Rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego.
 10. Dysponowanie środkami z PPK:y:
  - rodzaje wpłat,
  - zachęty do inwestowania od państwa,
  - zasady inwestowania.
 11. Składki do PPK i inne wpłaty w ramach PPK.
 12. Podatki i zwolnienia podatkowe.
 13. PPK a pracownicze programy emerytalne.
 14. Charakterystyka umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 15. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 16. Wybór usługodawcy:
  - czym kierować się wybierając usługodawcę PPK,
  - skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK.
 17. Koszty zarządzania PPK:
  - ustawowe limity.
 18. Nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 19. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 20. Podział środków w przypadku rozwodu, śmierci Uczestnika.
 21. Ogólne korzyści Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 22. Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika:
  - kiedy i jak można dysponować środkami z PPK,
  - przed 60 rokiem życia,
  - po przekroczeniu 60 roku życia.
 23. Przepisy karne.
 24. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 446 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA 90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail