Podatek dochodowy od osób fizycznych od strony płatnika w 2018 r. - rozliczenie roczne

Nowe zasady obliczania zaliczek ze stosunku pracy!

Termin szkolenia: 11-12-2018
14-01-2019
15-02-2019
Prowadzący:

Prawnik, doświadczony wykładowca, trener w zakresie prowadzenia szkoleń nt. podatku dochodowego od osób fizycznych, autor wielu publikacji


 

Cel szkolenia: rolą płatnika jest poprawne rozliczanie podatku i składek. Niniejsze szkolenie ma na celu ugruntowanie wiedzy na temat rozliczania podatku oraz przedstawienie możliwości optymalizacji rozliczeń podatkowych. Na szkoleniu omówionych zostanie wiele praktycznych przykładów oraz najciekawsze wyroki i interpretacje urzędowe organów podatkowych i ZUS.

 1. Przypisanie przychodu do źródła
  a) Umowa cywilnoprawna a stosunek pracy
  b) Umowa cywilnoprawna a działalność gospodarcza

 2. Przychody podatkowe w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
  a) Rodzaje przychodów
  - pieniądze
  - wartości pieniężne
  - wartość świadczeń w naturze
  - wartość innych nieodpłatnych świadczeń – nowe interpretacje podatkowe
  b) Moment uzyskania przychodów
  - otrzymanie świadczenia
  - postawienie świadczenia do dyspozycji
  c) Wykładnia dokonana przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13) i jej kluczowe znaczenie dla wyłączenia poszczególnych świadczeń z przychodów
  d) Linia orzecznicza powstała po wyroku TK – spór odnośnie noclegów między TK a SN
  e) Kwota wolna od podatku 2018/2019
  - ustalanie wysokości kwoty wolnej
  - uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek (tzw. ulgi) przy zaliczkach
  - oświadczenie o zamiarze rozliczenia łącznego a prawo do naliczania ulgi
  - kiedy nie potrąca się ulgi przy zaliczkach

 3. Koszty uzyskania przychodów
  a) Stosunek pracy
  - koszty kwotowe
  - koszty procentowe
  - koszty autorskie
  b) Umowy cywilnoprawne
  - koszty kwotowe
  - koszty procentowe
  - koszty autorskie
  - przypadki, gdy nie nalicza się kosztów uzyskania
  c) Samozatrudnienie
  d) Koszty autorskie
  - limit kosztów autorskich
  - katalog podatników, którym przysługują koszty autorskie
  - zmiana podejścia organów podatkowych do sposobu naliczania kosztów autorskich

 4. Omówienie wybranych świadczeń na rzecz pracowników
  a) Samochody służbowe i inne składniki majątku udostępniane pracownikom - najnowsze interpretacje MF i ZUS
  b) Abonamenty medyczne - poglądy ugruntowane po uchwałach NSA
  c) Imprezy - brak przychodu u pracowników po wyroku TK
  d) Szkolenia - zastosowanie zwolnienia podatkowego
  e) Podróże służbowe - problemy praktyczne
  f) Świadczenia BHP według ostatnich interpretacji organów podatkowych i ZUS
  g) Świadczenia z ZFŚS a podatek i składki
  h) Umundurowanie - warunki skorzystania ze zwolnienia
  i) Ekwiwalenty za narzędzia materiały i sprzęt pracownika
  j) Odszkodowania – możliwość optymalizacji w zakresie PIT
  k) Świadczenia nieoznaczone
  - Świadczenia bez wartości rzeczywistej
  - Świadczenia na grupę osób
  j) Dofinansowanie żłobków i przedszkoli

 5. Rozliczenia
  a) Rozliczenie zaliczkowe podatku
  b) Rozliczenie ryczałtowe
  c) Deklaracje roczne (PIT-4R, PIT-8AR)
  d) Informacje podatkowe i zeznania (PIT-11, PIT-8C)
  e) Likwidacja rocznego obliczenia podatku PIT-40 (2018)
  f) Rozliczanie z PIT przez US – zmiany 2018
  g) Certyfikat rezydencji
  h) Zmiana zasad naliczania zaliczek ze stosunku pracy (nowość 2019)

 6. Podatkowe skutki korekt składek ZUS
  a) Nadpłata składek i jej zwrot
  b) Skutki podatkowe składek zapłaconych z opóźnieniem
  c) Zapłata składek za podatnika
  d) Rozliczanie składek zapłaconych za podatnika


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 435 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA 90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail