Program Płatnik 10.01.001 - Od stycznia 2019 - E-akta

E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja Szkolenie przy samodzielnych stanowiskach komputerowych

Termin szkolenia: 13-12-2018
17-01-2019
Prowadzący:

Specjalista z zakresu programu Płatnik, długoletni pracownik Centrali ZUS.


 

Płatnik 10.01.001 - Interaktywny Płatnik Plus bez tajemnic

 1. Aktualizacja danych płatnika/ubezpieczonych - automatycznie/na żądanie, ustalenie odstępów czasowych:
  -    szczegółowy raport z aktualizacji kartotek ubezpieczonych.
  Ustalanie zakresu pobierania danych dla ubezpieczonych zgłoszonych (do potwierdzenia).
 2. Stan danych w kartotekach ubezpieczonych po aktualizacji:
  -    rozbieżności w danych ubezpieczonych między bazą programu Płatnik, a systemem  kadrowo-płacowym,
  -    dane ubezpieczonego pobrane z  konta ZUS, a nieprawidłowości w zakresie historii kodu tytułu ubezpieczenia.
 3. Słowniki adresowe.
 4. Nadmiarowość kartotek ubezpieczonych.
 5. Zmiana danych identyfikacyjnych ubezpieczonego bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych.
 6. Sporządzania dokumentów rozliczeniowych korygujących. Dwa modele sporządzania korekt:
  -    tworzenie dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS,
  -    nowe mechanizmy  tworzenia korekt dokumentów rozliczeniowych, przekazywanie tylko pozycji zmienionych,
  -    weryfikacja dokumentów rozliczeniowych w związku  z osiągnięciem   trzydziestokrotności,
  -    korekty z kopertami.
 7. Funkcja schematy do wyliczeń dla wszystkich kodów tytułu ubezpieczenia.
 8. Zasada zaokrąglania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za niepełny miesiąc.
 9. Kolejkowanie wysyłanych dokumentów w jednym zestawie.
 10. Statusy przetwarzania dokumentów - podgląd stanu przetworzenia w ZUS.
 11. Porządkowanie baz danych w programie:
  -    zakładanie archiwum bazy roboczej oraz archiwizacja danych,
  -    optymalizacja bazy danych na żądanie - kiedy i czy warto wykonywać.
 12. Obsługa dokumentów płatniczych:
  -    kreator dokumentów płatniczych.
E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja:
 1. e-akta czy warto to przeprowadzić?
 2. Okres  przechowywania akt pracowniczych - jak skrócić (ZUS OSW).
 3. Nowe raporty ZUS RIA, ZUS RPA - zakres danych .
 4. Zmiany w formularzu ZWUA i ZUS DRA.
E- Zwolnienia lekarskie na PUEE- Zwolnienia lekarskie na PUE
 1. Jak pobrać zwolnienia lekarskie z PUE?
 2. Jak otrzymać  powiadomienie o zwolnieniu pracownika  na PUE?
 3. Co może zrobić pracodawca jeżeli zauważy błędnie wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie?
 4. Jak skrócić zwolnienie  wystawionego elektronicznie?
 5. Pracownik nie skorzysta ze zwolnienia i świadczył pracę?
Pytania i konsultacje - czas dla uczestników szkolenia.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 490 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA:   90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail