Nowelizacja ustawy VAT

Termin szkolenia: 06-02-2019
Prowadzący:

Ekspert w zakresie prawa podatkowego


 

Cel szkolenia:
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT w obowiązujących w 2019 r., w tym mających wejść w życie w trakcie roku,
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w nieruchomościach;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów.
Profil uczestnika
 • Pracownicy działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu,
 •  Pracownicy ustalający warunki handlowe transakcji, w tym warunki zapłat.
 • Pracownicy wysyłający JPK
 • Wyższa kadra zarządzająca oraz kierownicy odpowiedzialni za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków.
Korzyści dla uczestników
 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce podatku VAT, w szczególności w zakresie planowanych zmian
  •    Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym w podatku VAT z zaznaczeniem obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego oraz możliwej optymalizacji podatkowej.
 • Szkolenie pozwala na zapoznanie się z technicznymi aspektami dokonywania zapłat za pomocą split paymentu oraz zasad wysyłania JPK
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.

 1. Zmiany od 2019 w zakresie fakturowania:
  •    Faktura elektroniczna w przypadku zamówień publicznych;
  •    Kogo dotyczy zmiana?
  •    Pojęcie faktury elektronicznej;
  •    Formy przesyłania faktury elektronicznej;
  •    Portal informatyczny - zasady funkcjonowania.

 2. Deklaracje i zeznania w 2019 r.:
  •    Likwidacja deklaracji i zeznań - czy wszystkich?
  •    Zasady rozliczeń podatku VAT po likwidacji deklaracji
  •    Problemy praktyczne - jak wystąpić o zwrot podatku VAT? Wykazać procedury szczególne?

 3. Zmiany w zakresie kas fiskalnych i dokumentowania transakcji od 2019 r.:
  •    Termin wprowadzenia i  wysyłania e-paragonów do US;
  •    Warunki techniczne kas fiskalnych wysyłających e-paragony
  •    Co z koniecznością wymiany kasy fiskalnej obecnie a nowe uregulowania;
  •    NIP na paragonie aby żądać faktury – czy wejdzie w życie od 2019 r.?

 4. Nowe rozporządzenie obowiązujące na 2019 r. w sprawie zwolnień z posiadania kas fiskalnych – założenia funkcjonowania:
  •    Ograniczenie podmiotów korzystających ze zwolnienia - kogo dotyczy?;
  •    Nowe grupy podmiotów wyłączone ze zwolnienia;
  •    Zasady stosowania zwolnień z posiadania kas fiskalnych według nowego rozporządzenia;
  •    Przepisy przejściowe;
  •    Okres obowiązywania nowego rozporządzenia.

 5. Zasada podzielonej płatności - stosowanie w praktyce i zmiany od 2019 r.:
  •    Brak zgody UE na obowiązkowy split payment
  •    Dobrowolność czy jednak obowiązek?
  •    Zasady zapłat VAT po wprowadzeniu split payment;
  •    Funkcjonowanie split payment u kupującego i sprzedającego.
  •    Brak opłat czy jednak odpłatność?
  •    Funkcjonowanie nowego rachunku;
  •    Wyciągi bankowe z rachunku VAT;
  •    Wyłączenie z egzekucji rachunku VAT;
  •    Likwidacja rachunku bieżącego a kwoty zgromadzone na Rachunku VAT.

 6. Sposoby regulowania płatności a split payment - problemy praktyczne:
  •    Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
  •    Zapłata za kilka faktur - czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
  •    Płatność gotówką;
  •    Zapłata za pomocą karty płatniczej;
  •    Zapłata „za pobraniem”;
  •    Kompensata i potrącenie;
  •    Zapłata przez inny podmiot za fakturę kupującego - skutki podatkowe przy split payment.

 7. Jednolity Plik Kontrolny - problemy w funkcjonowaniu w 2018 i 2019 r.:
  •    Likwidacja deklaracji i zeznań a dane wykazywane w JPK
  •    Wzór JPK w przypadku rejestrów podatku VAT - aktualny wariant nr 3 - czy będzie kolejny schemat?;
  •    Nieprawidłowy NIP - skutki podatkowe;
  •    Konieczność korekty JPK bez korekty deklaracji VAT - problemy techniczne;
  •    Sprzedaż na rzecz osób fizycznych a wykazywanie JPK;
  •    Kontrole w zakresie JPK.

 8. Dyskusja z uczestnikami.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 465 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail