Samochód w firmie w ujęciu podatkowym - planowane zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Termin szkolenia: 21-03-2019
Prowadzący:

Wieloletni wykładowca, ekspert i konsultant


 

Prawie w każdej firmie niezależnie formy własności, są użytkowane samochody: osobowe, dostawcze czy ciężarowe. Ich nabycie/zbycie, a także wykorzystanie wiąże się z wieloma obowiązkami dokumentacyjnymi i rachunkowymi.
Użytkowanie samochodów, szczególnie osobowych, rodzi również komplikacje podatkowe i rozliczeniowe, a różnice w definicji typu samochodu, trudności w określeniu statusu podatkowego niektórych pojazdów.
Co za tym idzie konieczność prowadzenia specjalnych ewidencji, trudności związane z odliczaniem podatku VAT i obowiązki wynikające z przepisów o ochronie środowiska nie ułatwiają zadania księgowym i przedsiębiorcom.
Szkolenie ma na celu przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy na ten temat.

 1. Definicja samochodu w obowiązujących przepisach.
 2. Różnica pomiędzy samochodami osobowymi a pozostałymi, klasyfikacja, dokumentacja, konsekwencje podatkowe, sankcje  za niewłaściwe klasyfikowanie i odliczenia podatku VAT.
 3. Leasing samochodu.
 4. Zakup czy leasing - co się opłaca.
 5. Amortyzacja samochodu w kosztach podatkowych - amortyzacja zwykła, indywidualna, degresywna, de minimis, bonus 100000 PLN, jednorazowa, zasady, dokumentacja, zagrożenia.
 6. Ubezpieczenie samochodu osobowego.
 7. Ograniczone prawo do odliczenia przy tzw. użytku mieszanym.
 8. Odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z samochodami.
 9. Zasady rozliczania tzw. „kilometrówki”.
 10. Sprzedaż samochodu firmowego.
 11. Samochód firmowy na użytek prywatny a podatek VAT.
 12. Wykorzystanie samochodu służbowego przez pracowników firmy.
 13. Samochód w firmie na podstawie umów najmu, dzierżawy.
 14. Samochód w firmie nie będących własnością pracodawcy.
 15. Rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych samochodem.
 16. Ryczałt za jazdy lokalne - zasady rozliczania.
 17. Opłaty środowiskowe związane z korzystaniem z samochodu w firmie.
 18. Odpisy amortyzacyjne w kosztach podatkowych - amortyzacja zwykła, indywidualna, degresywna, de minimis, bonus 100000 PLN, jednorazowa, zasady, dokumentacja, zagrożenia.
 19. Planowane zmiany od 01 stycznia 2019 roku:
  -    ograniczenie kosztów amortyzacji,
  -    ograniczenie kosztów leasingu,
  -    ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji,
  -    zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy,
  -    ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych,
  -    niezwykle ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 449 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail