Podróże służbowe i delegacje. Wyjazdy służbowe 2019. Samochód w firmie.

Termin szkolenia: 19-09-2019
19-09-2019
Prowadzący:

Wieloletni wykładowca, ekspert i konsultant


 

Prawie w każdej firmie niezależnie formy własności, są użytkowane samochody: osobowe, dostawcze czy ciężarowe. Ich nabycie/zbycie, a także wykorzystanie wiąże się z wieloma obowiązkami dokumentacyjnymi i rachunkowymi.
Użytkowanie samochodów, szczególnie osobowych, rodzi również komplikacje podatkowe i rozliczeniowe, a różnice w definicji typu samochodu, trudności w określeniu statusu podatkowego niektórych pojazdów.
Co za tym idzie konieczność prowadzenia specjalnych ewidencji, trudności związane z odliczaniem podatku VAT i obowiązki wynikające z przepisów o ochronie środowiska nie ułatwiają zadania księgowym i przedsiębiorcom.

Szkolenie ma na celu przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy na ten temat.
 1. Składniki kosztów podróży służbowych.  
 2. Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych a także z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w przypadku podróży służbowych.
 3. Kursy walut stosowane przy rozliczeniach podróży służbowych.   
 4. Podróże służbowe a wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (dokształcanie w formach szkolnych i pozaszkolnych).   
 5. Pracownicy „mobilni” (kierowcy, przedstawiciele handlowi itp.).   
 6. Wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej.   
 7. Delegacje pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.   
 8. Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy, zleceniodawcy itp. z tytułu rozliczania podróży służbowych.   
 9. Wynagrodzenia pracowników polskich firm mających stałe miejsce pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.   
 10. Dopuszczalny czas trwania podróży służbowej.   
 11. Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy.   
 12. Urlopy a podróże służbowe.   
 13. Rozliczanie podróży służbowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.   
 14. Obowiązek składania PIT - 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.   
 15. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych.   
 16. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.   
 17. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy.   
 18. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych.   
 19. Najem samochodów w podróżach zagranicznych.   
 20. Pozostałe zagadnienia.   
 21. Zmiany w zakresie poboru podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorców żeglugi powietrznej.   
 22. Panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania uczestników.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 449 zł (brutto) i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail