Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników

Cel szkolenia: umożliwienie pracownikom podwyższania kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem pracodawcy. Jednocześnie inwestowanie w rozwój pracowników to inwestycja w przyszłość firmy. Finansując naukę pracowników korzysta się ze zwolnień PIT i ZUS

Termin szkolenia: 14-01-2019
Prowadzący:

Paweł Ziółkowski - prawnik,doradca podatkowy, doświadczony wykładowca.


 


 1. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  •    Nałożony na pracodawcę obowiązek umożliwiania podwyższania kwalifikacji
  •    Kwalifikacje stanowiskowe i ogólne
  •    Forma szkolna i pozaszkolna
  •    Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy lub bez niej

 2. Świadczenia obowiązkowe
  •    Zwolnienie z całości lub części dnia pracy
  •    Urlop szkoleniowy w zależności od formy nauki

 3. Świadczenia dodatkowe
  •    Opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie
  •    Możliwość wypłaty innych świadczeń
  •    Konsekwencje PIP i ZUS

 4. Czy wyjazd na szkolenie to delegacja
  •    Cechy wyjazdów służbowych i szkoleniowych
  •    Polecenie wyjazdu służbowego przy delegacji
  •    Polecenie wyjazdu służbowego na szkolenie
  •    Zasady rozliczania obu typów wyjazdów

 5. Umowa na podwyższanie kwalifikacji zawodowych
  •    Czy zawarcie umowy jest konieczne
  •    Forma umowy
  •    Zobowiązanie do przepracowania określonego okresu (lojalka)
  •    Konsekwencje złamania lojalki
  •    Kiedy i co pracownik będzie musiał zwracać pracodawcy.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 419 zł (brutto) i obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad na zakończenie szkolenia, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:
  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.


GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail