Wynagrodzenia w 2019 r. pracowników, zleceniobiorców, osób wykonujących umowę o dzieło

Termin szkolenia: 25-01-2019
25-01-2019
Prowadzący:

Andrzej Radzisław - Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych


 

 1. Wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania:
  -    wynagrodzenie minimalne,
  -    dodatek za pracę w godzinach nocnych,
  -    wynagrodzenie za część miesiąca (urlop bezpłatny, wynagrodzenie w przypadku choroby i innej nieobecności, rozpoczęcie zakończenie pracy w trakcie miesiąca),
  -    zwolnienie lekarskie i praca tego samego dnia,
  -    wynagrodzenie za pracę gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni robocze, bez  dni wolnych od pracy. Kiedy pracownikowi należne jest wynagrodzenie, a kiedy nie,
  -    wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego - jakie składniki wchodzą do podstawy,
   -    ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - zasady ustalania uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, termin wypłaty,
   -    ustalanie wynagrodzenia w przypadku przekroczenia kwoty 30-krotności,
   -    zmiana zasad wypłaty wynagrodzeń od stycznia 2019 r.
    
 2. Wynagrodzenie zleceniobiorców:
   -    gdy zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń,
   -    gdy zleceniobiorca ma inne źródła dochodów,
   -    minimalna stawka  godzinowa dla zleceniobiorców,
   -    jak potwierdzać liczbę godzin zleceniobiorcy (czy trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy),
   -    korekta rozliczeń z ZUS-em i zwrot zleceniobiorcy nadpłaconych składek,
   -    rozliczanie umowy zlecenia zawartej z uczniem, studentem.

 3. Ustalenie przychodu pracownika, zleceniobiorcy:
  -    przychody zwolnione od składek (nagrody, jubileuszowe, odprawy odszkodowania, świadczenia bhp), a przychody zwolnione od podatku,
  -    umowa zlecenia o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy rozliczenie z ZUS i US,
  -    składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego, płatnika,
  -    składki na fundusze pozaubezpieczeniowe FP, FGŚP,
  -    składka na ubezpieczenie zdrowotne, obniżenie składki do wysokości zaliczki na podatek,
  -    zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 4. Wynagrodzenie przy umowie o dzieło:
  -    zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe. Jak rozliczyć się z ZUS-em i US gdy zawarta przez płatnika umowa o zlecenia zostanie uznana za umowę zlecenia, a jak gdy umowa o dzieło zostanie uznana za umowę zlecenia,
  -    kiedy płatnik ma obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej.

 5. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego należne pracownikom i zleceniobiorcom:
   -    świadczenia związane z chorobą ubezpieczonego (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy),
   -    ustalanie prawa do świadczeń,
   -    świadczenia związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny,
   -    zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków),
  -    przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe),
  -    zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
  -    podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała  w pierwszym miesiącu zatrudnienia,
  -    podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie),
  -    składniki przysługujące do określonego terminu,
  -    podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce wynagrodzenia,
  -    kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić.


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 445 zł (brutto) i obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA 90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail