Czas pracy po zmianach w 2019 r.

Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

Termin szkolenia: 14-05-2019
13-06-2019
Prowadzący:

Iwona Wołkiewicz - prawnik, z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym


 

 1. Pojęcie czasu pracy i jego praktyczne znaczenie:
  - co jest czasem pracy a co nie jest czasem pracy
  Ćwiczenia praktyczne - obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2019 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy (np. zwolnienia lekarskie,  urlopy wypoczynkowe, usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności pracownika w pracy).

 2. Normy czasu pracy:
  - normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa,
  - zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
  - normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych.

 3. Pojęcie doby pracowniczej,  konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.

 4. Systemy czasu pracy
  - omówienie systemów czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem systemu podstawowego oraz równoważnego.

 5. Planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.
  Ćwiczenia praktyczne
  -sporządzanie prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy oraz przy pracy zmianowej, z uwzględnieniem koniecznej symboliki, odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel.

 6. Praca w godzinach nadliczbowych:
  - pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
  - przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
  - polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  - nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
  - nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
  - nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
  - nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
  - nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

 7. Rozliczanie czasu pracy:
  - rekompensowanie pracy nadliczbowej - wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny, ustalanie wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie, termin udzielenia czasu wolnego.
  Ćwiczenia praktyczne
  - rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, w tym ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
  Ćwiczenia praktyczne
  - rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, w tym ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wymiaru zaplanowanego w grafiku.

 8. Niepełny wymiar czasu pracy:
  -
  praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  - sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych.
  Ćwiczenia praktyczne
  - rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar - poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę.
  Ćwiczenia praktyczne
  - nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe.

 9. Wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie:
  - wniosek o udzielenie zwolnienia na załatwienie sprawy osobistej,
  - termin odpracowania - wskazany przez pracownika czy narzucany przez pracodawcę.

 10. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy::
  - dokumentacja pracownicza oraz dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy;
  - ewidencje, dokumenty, wnioski i zgody wchodzące w skład dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy
  - zapisy dotyczące czasu przepracowanego, czasu dyżuru,
  - udostępnienie i wydanie kopii dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy;


Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu

CENA SZKOLENIA WYNOSI: 436 zł (brutto) i obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad na zakończenie szkolenia,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa ul. Jasna 1, sala konferencyjna II p.

Wejście do budynku od strony banku PEKAO S.A.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 15.00

NR KONTA 90 1240 6175 1111 0000 4574 3867


Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Jasna 1, pok. 406
tel.: 22 827 43 28
tel./fax: 22 828 58 37
e-mail: edukator@edukatorspzoo.com.pl
www.edukatorspzoo.com.pl
SUBSKRYPCJA
Jeśli chcesz otrzymywać informacje od Nas, wpisz swój adres e-mail