DATA

on line - lipiec 2024

on line – lipiec 2024

 

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, wieloletni pracownik centrali ZUS


CENA

484 zł

CEL  SZKOLENIA

Podczas szkolenia dokładnie rozważane będą zasady prowadzenia kontroli, prawa płatnika składek oraz obowiązki inspektora kontroli ZUS, których należy bezwzględnie przestrzegać. Omówione będą także najczęstsze nieprawidłowości wykrywane podczas regularnych kontroli. Dodatkowo, przedstawione zostaną sytuacje, które prowadzą do zarządzenia przez ZUS kontroli doraźnych, ich zakres oraz sposób dokumentowania przez płatników składek faktów i okoliczności mających kluczowy wpływ na ustalenia zawarte w protokole kontroli.

PROGRAM  SZKOLENIA

1. Akty prawne regulujące kontrole prowadzone przez ZUS.

2. Jak ZUS wybiera płatników do kontroli (typowanie do kontroli).

3. Kontrola planowa, a kontrola doraźna.

4. Uprawnienia płatnika składek.

5. Uprawnienia inspektora ZUS

6. Czas trwania kontroli.

7. Jak przedsiębiorca może sprzeciwić się kontroli.

8. Co jest sprawdzane podczas kontroli:

• zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych,

• zawierane przez płatnika umowy i ich prawidłowa kwalifikacja,

• umowy zawierane z kontrahentami,

• prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS,

• podstawa wymiaru i poszczególne składniki wynagrodzenia,

• ustalanie uprawnień do zasiłków,

• wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

9. Dowody zbierane w trakcie kontroli.

10. Jak kończy się kontrola.

11. Protokół kontroli.

12. Zastrzeżenia do protokołu.

13. Co płatnik składek powinien zrobić po kontroli.

14. Decyzje wydane przez ZUS.

15. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia składek.

16. Sesja pytań i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Mejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.