DATA

on line - 24 lipiec 2024

on line – 24 lipiec 2024

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z centrali ZUS

CENA

485 zł

NOWOŚCI

Od 1 stycznia 2024 r. weszły zmiany w przepisach dotyczących emerytur pomostowych. Uchylono m.in. wygasający charakter emerytur pomostowych zmieniając warunki niezbędne do przyznania tego świadczenia, jak również wprowadzono zmiany w możliwości kontynuowania pracy zarobkowej przez osobę, która już takie świadczenie pobiera.

Zmiany spowodowały szerszy dostęp do pomostówek dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zniesienie wymogu wykonywania pracy w ciężkich warunkach przed 1.01.1999 r.

W najbliższych miesiącach zostanie wprowadzone nowe świadczenie rentowe tzw. renta wdowia. Również to świadczenie będzie istotne nie tylko dla samych osób zainteresowanych, ale również dla zakładów pracy.

TEMATYKA

 1. Emerytury pomostowe po zmianach od 1 stycznia 2024 r.:
  – komu przysługuje emerytura pomostowa?  charakter świadczenia,
  – jakie warunki trzeba spełniać, aby nabyć prawo do emerytury pomostowej – zmiany wprowadzone od 1 stycznia  2024 r,
  – praca w szczególnych warunkach i prace o szczególnym charakterze uprawniające do uzyskania emerytury  pomostowej,
  – czasowy charakter emerytury pomostowej,
  – wygasający charakter emerytur pomostowych – uchylenie przepisów od 1 stycznia 2024 r.
 2. Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć prawo do emerytury (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury pomostowej):
  – miesiąc i dzień zgłoszenia wniosku,
  – średnie dalsze trwanie życia,
  – marcowa waloryzacja świadczeń a przejście na emeryturę.
 3. Jakie czynniki decydują o wysokości emerytury (kiedy najlepiej zgłosić wniosek)?
 4. W jaki sposób można przeliczyć wysokość emerytury?
 5. Jak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach wpływa na prawo i wysokość emerytury?
 6. Waloryzacja składek emerytalnych a data przejścia na emeryturę.
 7. Jak rozwiązanie stosunku pracy wpływa na przyznanie i wypłatę świadczenia?
 8. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
  – zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
  –  renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
 9. Ogólne zasady dokumentowania wniosków o świadczenia.
 10. Niezbędne dokumenty (legitymacje, zaświadczenia, świadectwa) umożliwiające uwzględnianie przez ZUS okresów pracy, np. okresy studiów, opieki nad dzieckiem, zasiłków chorobowych, dokumentowanie wydłużonych okresów zasadniczej służby wojskowej do okresów pracy  w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze – zasad obowiązujące od października 2022 r.
 11. Jakie druki są potrzebne do przyznanie świadczeń: wniosek o rentę ERN, wniosek o rentę rodzinną EMZ, wniosek o emeryturę EMP, informacja o okresach składkowych i nieskładkowych ERP-6, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzenia ERP-7 – wypełnianie druków.
 12. Dla kogo nie wypełniamy druku ERP-7
 13. Pytania, odpowiedzi, konsultacje

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.