DATA

on line - wrzesień 2024

on line –  wrzesień 2024

PROWADZĄCY

Alina Ćwiklińska – praktyk, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych od ponad 20 lat. Wieloletni pracownik Centrali ZUS

Szkolenie on line jest realizowane na platformie webinarowej.

Przed szkoleniem otrzymujecie Państwo link do logowania i podczas transmisji na żywo uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje  i zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu i mikrofonu w celu zadania pytania.

CENA

476 zł

Aktualności

ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM I URLOPIE RODZICIELSKIM

 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego na podstawie kodeksu pracy
 2. Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez krótszy okres
 3. Wypłata zasiłku macierzyńskiego innemu członkowi najbliższej rodziny
 4. Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego
 5. Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego
 6. Praca na urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy
 7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 8. Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie
 9. Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej

 ZASIŁEK MACIERZYŃSKIM NA URLOPIE RODZICIELSKIM

 1. Składanie wniosków o urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński
 2. Dzielenie urlopu rodzicielskiego na części
 3. Urlop rodzicielski zastrzeżony wyłącznie dla jednego rodzica
 4. Zasiłki macierzyńskie w wysokości 70% i w wysokości81,5%
 5. Uprawnienia dla pracowników którzy w dniu 2 sierpnia 2022r. przebywali na urlopie rodzicielskim lub byli do niego uprawnieni.

 URLOPY  OJCOWSKIE                          

 1. Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim
 2. Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim dla dzieci urodzonych do 25 kwietnia 2023 r. oraz urodzonych od 26 kwietnia 2023 roku
 3. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 4. Wysokość zasiłku macierzyńskiego 

ZASIŁKI CHOROBOWE

 1. Nabywanie prawa  do  zasiłku  chorobowego
 2. Okresy wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby oraz na zasiłek chorobowy
 3. Co zaliczamy do okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy
 4. Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia
 5. Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego
 6. Wysokość zasiłków chorobowych
 7. Zliczanie okresów zasiłkowych
 8. Okres wypłaty zasiłku chorobowego w tym po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 9. Obowiązki płatnika składek w przypadku choroby osoby po ustaniu zatrudnienia
 10. Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich od pracy
 11. Zasiek chorobowy, a urlop na poratowanie zdrowia 

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE –  zmiany interpretacji

 1. Składanie wniosków o świadczenie rehabilitacyjne
 2. Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
 3. Podstawa do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
 4. Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
 5. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

PODSTAWA  WYMIARU ZASIŁKÓW z uwzględnieniem nowych interpretacji

 1. Wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania
 2. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków z krótszego okresu
 3. Postępowanie w przypadku nie osiągnięcia wynagrodzenia za pełny miesiąc
 4. Podstawa wymiaru zasiłków w kontekście zmian do kodeksu pracy
 5. Przekroczenie górnego pułapu składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 6. Wyłączanie miesięcy z podstawy wymiaru zasiłków
 7. Składniki wynagrodzenie których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków
 8. Premie i inne składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków – premie miesięczne regulaminowe i uznaniowe, premie kwartalne, premie roczne
 9. Zamiana premii np. z kwartalnych na miesięczne i odwrotnie
 10. Wpływ minimalnego wynagrodzenie za pracę na podstawę wymiaru zasiłków od stycznia 2023 roku , od lipca 2023 roku oraz stycznia 2024 r.
 11. Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków
 12. Składniki przyznane do określonego terminu
 13.  Dokumentowanie prawa o zasiłku chorobowego
 14. Składniki wypłacone zaliczkowo, a podstawa wymiaru zasiłków
 15. Zaprzestanie wypłaty danego składnika

 ZASIŁKI  OPIEKUŃCZE 

 1. Prawo do zasiłku opiekuńczego
 2. Prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18
 3. Zasiłek opiekuńczy nad chorym dzieckiem do 14 roku życia i chorym niepełnosprawnym  dzieckiem do 18 roku życia
 4. Zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny powyżej 14 roku
 5. Wysokość zasiłku opiekuńczego
 6. Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
 7. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.