DATA

on line - sierpień 2024

on line - 16 lipiec 2024

PROWADZĄCY

Agnieszka Nowak – wykładowca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji.

CENA

469 zł

TEMATYKA

Szkolenie pozwoli uzyskać i pogłębić wiedzę, nabyć umiejętności potrzebne do naliczania i rozliczania składek ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych etc.

W trakcie szkolenia zostanie omówiony obecny stan prawny, jak i projektowane zmiany.

Po szkoleniu uczestnicy będą bez przeszkód korzystać, zarówno z dostępnych rozwiązań udostępnianych przez ZUS, jak i samodzielnie wypełniać deklaracje potrzebne do rozliczania składek.

Szkolenie zawiera praktyczne informacje, wiedza teoretyczna jest poparta wieloma przykładami oraz część warsztatową – rozwiązywanie przygotowanych zadań.

Proponowana forma spotkania umożliwia uczestnikom zadawanie pytań w trakcie szkolenia.

 1. Czym zajmuje się ZUS i czym się różni od KRUS.
 2. Rodzaje składek:
  • społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.
 3. Zmiany od 01 lipca 2022 roku – POLSKI ŁAD.
 4. Rejestracja Płatnika – zasady i terminy.
 5. Rejestracja i wyrejestrowywanie ubezpieczonych – zasady i terminy.
 6. Miesięczne rozliczanie naliczonych/należnych składek.
 7. ZUS PUE – zasady korzystania:
  • najczęściej wykorzystywane formularze,
  • baza wniosków w ZUS PUE.
 8. Program Płatnik – zasady korzystania:
  • dokumenty zgłoszeniowe,
  • dokumenty rozliczeniowe.
 9. Świadczenia realizowane przez ZUS:
  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek opiekuńczy,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • renty i emerytury,
  • inne świadczenia.
 10. Panel dyskusyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting. 

0Szkolenie prowadzone jest w godzinach 12.00 – 16.00. 

Cena szkolenia obejmuje: 

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.