DATA

on line - sierpień 2024

PROWADZĄCY

Agnieszka Nowak – wykładowca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji.

CENA

398 zł

TEMATYKA
Zapraszamy na tutorial, w którym na przykładach zostaną omówione zasady rozliczenia delegacji służbowych w kraju i zagranicą. Zostaną omówione nanowsze zmiany.

Omówimy zakres obowiązujących przepisów, w tym:

 • podstawowe pojęcia i kategorie,
 • ogólne zasady dot. krajowych podróży służbowych,
 • ogólne zasady dot. zagranicznych podróży służbowych,
 • czy można łączyć delegację krajową z zagraniczną,
 • środki lokomocji w podróży
 • czy należności wynikające z podróży służbowej są takie same w krajowych i zagranicznych delegacjach.

O czym trzeba pamiętać:

 • kiedy się zaczyna i kończy delegacja służbowa,
 • aspekt podatkowy związany z podróżami służbowymi,
 • aspekt kadrowy związany z podróżami służbowymi,
 • zasady wyliczeń należności w tym diet i ryczałtów dla delegacji krajowych i zagranicznych,
 • zasady rozliczenia kosztów związanych z delegacją,
 • zmiany wysokości diet krajowych od stycznia 2023 r,
 • zmiany wysokości diet zagranicznych od 29 listopada 2022 r,
 • zmiana wysokości stawek za kilometr i ich wpływ na rozliczenie delegacji,
 • ryczał na jazdy lokalne a wyjazd służbowy.

FORMA:  krótkie szkolenie oparte praktycznie na samych przykładach, omawiające dane zagadnienie w praktyczny usystematyzowany sposób. Warsztat poprowadzi w formie prezentacji wieloletni praktyk w dziedzinie księgowości i rozliczeń publiczno prawnych.

Uczestnicy mają możliwość przesłania wybranego przykładu, który zostanie szczególowo omówiony w trakcie szkolenia. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting. 

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 13:00 – 16:00. 

Cena szkolenia obejmuje: 

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.