DATA

on line - sierpień 2024

on line – wrzesień 2024

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społeczych, wieloletni pracownik centrali ZUS

CENA

485 zł

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych sposobów radzenia sobie z właściwym korygowaniem dokumentów oraz poprawnym rozliczaniem składek i zaliczek na podatek dochodowy.

TEMATYKA

 1. Nowe stanowisko ZUS w zakresie uzupełniania wynagrodzenia, gdy pracownik korzystał z urlopu z tytułu siły wyższej.
 2. Jak wypłacić wyrównanie.
 3. Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
 4. Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
 5. Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 6. Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
 7. Konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
 8. Konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.
 9. Wyliczenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – jak nie popełnić błędu, konsekwencje błędów.
 10. Decyzja ZUS-u o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym pracownika (byłego pracownika) konsekwencje niezłożenia odwołania – analiza praktyczna.
 11. Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).
 12. Rozliczenie podatkowo-składkowe w przypadku korygowania okresu do grudnia 2021 r. i od 1 lutego 2022 r.
 13. Rozliczanie umów zleceń, w przypadku złożenia błędnego świadczenia przez ubezpieczonego.
 14. Kalkulacja wynagrodzenia zleceniobiorcy, jak ustalić zasady wypłaty wynagrodzenia, aby nie ponosić dodatkowych kosztów w sytuacji, gdy okaże się, że zleceniobiorca podlega nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale także ubezpieczeniom społecznym.
 15. Jak odzyskać składki od zleceniobiorcy,
 16. Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
 17. Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS.
 18. Przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obowiązki płatnika i ubezpieczonego.
 19. Konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego.
 20. Ustalenie kwoty do zwrotu.
 21. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia.
 22. Kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana.
 23. Jakich zapisów unikać przy zawieraniu umowy o dzieło.
 24. Jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u
 25. Czy można odzyskać składki od ubezpieczonego.
 26. Co zrobić, aby odzyskać składki od ubezpieczonego
 27. Korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie.
 28. Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego – nowe stanowisko MF.
 29. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika.
 30. Pytania i odpowiedzi prawnej umowy na umowę zlecenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.