DATA

on line - sierpień 2024

on line – wrzesień 2024

PROWADZĄCY

Renata Majewska – prawnik, praktyk, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawa pracy

CENA

498 zł 

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii kraje członkowskie powinny wdrożyć najpóźniej do 17.12.2021. Polska ma już grubo ponad 2 lata opóźnienia. Ustawa z 23.05.2024 o ochronie sygnalistów czeka na obróbkę senacie. Ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, realna data to mniej więcej połowa września 2024. Nakłada ona na pracodawców, inne podmioty prawne i jednostki administracji publicznej nowe obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń prawa.

Cel szkolenia

 Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z regulacjami dotyczącymi ochrony sygnalistów wynikającymi z tzw. dyrektywy o sygnalistach oraz założeń projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

TEMATYKA

1) Kim jest sygnalista?

 • czy musi być osobą zatrudnioną w danym podmiocie,
 • jakie naruszenia podlegają pod ustawę;

2) Ochrona sygnalisty przed skutkami zgłoszenia naruszenia

 • zakaz jakichkolwiek działań odwetowych czy prób lub gróźb ich podejmowania,
 • zakaz pociągania sygnalisty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, np. dyscyplinarnej,
 • nieważność postanowień układów zbiorowych, porozumień zbiorowych, regulaminów, statutów i umów o pracę ograniczających lub wyłączających prawo dokonania zgłoszenia naruszenia lub ujawnienia publicznego,
 • mechanizmy osłaniające osoby pomagające sygnaliście i osoby z nim powiązane,
 • ochrona osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej,
 • roszczenie odszkodowawcze sygnalisty; 

2) Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego i jego skutki, w tym dla sygnalisty

 • podmioty prawne zobowiązane do „zbierania” zgłoszeń wewnętrznych,
 • procedura dokonywania zgłoszenia naruszeń i działań następczych,
 • obowiązkowe elementy procedury zgłoszeń wewnętrznych,
 • dopuszczalne sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych (ustne, elektroniczne),
 • weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego,
 • działania następcze, w tym obowiązek poinformowania o nich sygnalisty,
 • upoważnienie podmiotu zewnętrznego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,

STUIDIUM PRZYPADKU – przykładowe rozwiązania praktyczne w zakresie procedury zgłoszeń wewnętrznych (praca na dokumencie);

3) Dokonanie przez sygnalistę zgłoszenia zewnętrznego

 • adresaci: Rzecznik Praw Obywatelskich i organ publiczny,
 • procedury i sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych,
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego,
 • „glejt” potwierdzający ochronę sygnalisty,
 • Informacja zwrotna dla sygnalisty,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
 • działania następcze;

4) Ujawnienie publiczne

 • przesłanki dokonania ujawnienia publicznego przez sygnalistę,
 • ocena „odpowiedniości” działania następczego,
 • ochrona sygnalisty dokonującego ujawnienia publicznego;

5) Ochrona danych osobowych sygnalisty

 • trzymanie w tajemnicy tożsamości sygnalisty,
 • obowiązki administratora i innych podmiotów;

6) Sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

 • uniemożliwienie lub przeszkadzanie w dokonaniu zgłoszenia,
 • grożenie lub stosowanie przemocy wobec sygnalisty,
 • podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty czy osoby mu pomagającej lub z powiązanej,
 • ujawnienie tożsamości sygnalisty czy osoby mu pomagającej lub z nim powiązanej,
 • nieustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych lub ustanowienie wadliwej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.

TEMATYKA 

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii kraje członkowskie powinny wdrożyć najpóźniej do 17.12.2021. Polska ma już grubo ponad 2 lata opóźnienia. Ustawa z 23.05.2024 o ochronie sygnalistów czeka na obróbkę senacie. Ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, realna data to mniej więcej połowa września 2024. Nakłada ona na pracodawców, inne podmioty prawne i jednostki administracji publicznej nowe obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń prawa. Zapraszamy na 4/5-godz. szkolenie poświęcone temu zagadnieniu (godz. 9-14).

TEMATYKA 

Program szkolenia

1) Kim jest sygnalista?

 • czy musi być osobą zatrudnioną w danym podmiocie,
 • jakie naruszenia podlegają pod ustawę;

2) Ochrona sygnalisty przed skutkami zgłoszenia naruszenia

 • zakaz jakichkolwiek działań odwetowych czy prób lub gróźb ich podejmowania,
 • zakaz pociągania sygnalisty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, np. dyscyplinarnej,
 • nieważność postanowień układów zbiorowych, porozumień zbiorowych, regulaminów, statutów i umów o pracę ograniczających lub wyłączających prawo dokonania zgłoszenia naruszenia lub ujawnienia publicznego,
 • mechanizmy osłaniające osoby pomagające sygnaliście i osoby z nim powiązane,
 • ochrona osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej,
 • roszczenie odszkodowawcze sygnalisty; 

2) Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego i jego skutki, w tym dla sygnalisty

 • podmioty prawne zobowiązane do „zbierania” zgłoszeń wewnętrznych,
 • procedura dokonywania zgłoszenia naruszeń i działań następczych,
 • obowiązkowe elementy procedury zgłoszeń wewnętrznych,
 • dopuszczalne sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych (ustne, elektroniczne),
 • weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego,
 • działania następcze, w tym obowiązek poinformowania o nich sygnalisty,
 • upoważnienie podmiotu zewnętrznego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,

STUIDIUM PRZYPADKU – przykładowe rozwiązania praktyczne w zakresie procedury zgłoszeń wewnętrznych (praca na dokumencie);

3) Dokonanie przez sygnalistę zgłoszenia zewnętrznego

 • adresaci: Rzecznik Praw Obywatelskich i organ publiczny,
 • procedury i sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych,
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego,
 • „glejt” potwierdzający ochronę sygnalisty,
 • Informacja zwrotna dla sygnalisty,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
 • działania następcze;

4) Ujawnienie publiczne

 • przesłanki dokonania ujawnienia publicznego przez sygnalistę,
 • ocena „odpowiedniości” działania następczego,
 • ochrona sygnalisty dokonującego ujawnienia publicznego;

5) Ochrona danych osobowych sygnalisty

 • trzymanie w tajemnicy tożsamości sygnalisty,
 • obowiązki administratora i innych podmiotów;

6) Sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

 • uniemożliwienie lub przeszkadzanie w dokonaniu zgłoszenia,
 • grożenie lub stosowanie przemocy wobec sygnalisty,
 • podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty czy osoby mu pomagającej lub z powiązanej,
 • ujawnienie tożsamości sygnalisty czy osoby mu pomagającej lub z nim powiązanej,
 • nieustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych lub ustanowienie wadliwej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.