DATA

on line - 24 lipiec 2024

on line – 24 lipiec 2024

PROWADZĄCY

Prawnik, praktyk, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

CENA

480 zł 

TEMATYKA

Jak konstruować umowy cywilnoprawne:

 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło,
 • kontrakt menedżerski,
 • powołanie do zarządu lub rady nadzorczej,
 • umowy przenoszące prawa autorskie,
 • umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej.

Język i waluta umowy.

Czy podpis na rachunku jest konieczny.

Umowa zlecenia a umowa o pracę:

 • podobieństwa i różnice miedzy umowami,
 • konsekwencje stwierdzenia istnienia, stosunku pracy,
 • jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia.

Umowa o dzieło a umowa zlecenia:

 • rezultat i należyte staranie,
 • argumenty stosowane przez ZUS przy podważaniu umowy o dzieło,
 • jakie zapisy dają szansę na wybronienie umowy o dzieło przed ZUS.

Kontrakt menedżerski a umowa zlecenia.

Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 • zasady ustalania wynagrodzeń,
 • świadczenia na rzecz wykonawców umów,
 • zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • wynagrodzenia należne po śmierci zleceniobiorcy,
 • należności z tytułu podróży służbowych,
 • świadczenia BHP.

Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych w 2024 r.:

 • wysokość minimalnego wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych,
 • umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej i poza nią.
 • przyjmujący zlecenie i świadczący usługi,
 • ewidencja godzin przy zleceniu,
 • nowe zasady wypłaty wynagrodzeń,
 • wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia,
 • czy można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych:

 • przychody i koszty podatkowe,
 • umowy opodatkowane ryczałtowo: konkursy, umowy do 200 zł, umowy z cudzoziemcami z uwzględnieniem szczególnej regulacji dotyczącej obywateli Ukrainy,
 • świadczenia wolne od podatku,
 • rozliczanie honorariów autorskich,
 • zerowy PIT.

Składki ZUS.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.