DATA

on line - 23 lipiec 2024

on line – 23 lipiec 2024

PROWADZĄCY

Paweł Ziółkowski – trener, prawnik, praktyk, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

CENA

480 zł 

TEMATYKA

Cudzoziemcy

 • Kto jest cudzoziemcem
 • Obywatelstwo
 • Rezydencja podatkowa

Zatrudnianie obywateli krajów UE/EOG

 • Swoboda przepływu pracowników
 • Rejestracja pobytu powyżej 3 miesięcy

Zatrudnianie obywateli krajów spoza UE/EOG

Legalizacja pobytu

 • Wiza
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Ruch bezwizowy
 • Szczególne zasady dotyczące obywateli Ukrainy
 • Brak wymaganych dokumentów a zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania

Legalizacja zatrudnienia

 • Zezwolenie na pracę
 • Procedura uzyskiwania zezwolenia
 • Możliwość zatrudniania bez zezwoleń
 • Zezwolenia na pracę tymczasową
 • Zasady zatrudniania na podstawie oświadczeń
 • Rejestrowanie zatrudnienia obywateli Ukrainy
 • Brexit a zatrudnienie

Podatek dochodowy

 • Kryteria podziału na rezydentów i nierezydentów
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Problemy w ustalaniu rezydencji podatkowej
 • Certyfikat rezydencji – rola i znaczenie
 • Rozliczanie stosunku pracy z cudzoziemcem
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych z cudzoziemcem
 • Szczególne zasady dotyczące obywateli Ukrainy
 • Możliwość korzystania z zerowego PIT

Składki ZUS

 • Podleganie składkom w Polsce
 • Podleganie składkom za granicą
 • Zasady opłacania zagranicznych składek
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce

Wybrane problemy związane z zatrudnieniem obcokrajowców

 • NIP a PESEL
 • Zagraniczny staż pracy
 • Zagraniczna uczelnia a prawo do urlopu
 • Zagraniczne dokumenty
 • Minimalne wynagrodzenie

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.