DATA

on line - lipiec 2024

on line – lipiec 2024

PROWADZĄCY

Paweł Ziółkowski – trener, prawnik, praktyk, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawa pracy.

CENA

480 zł 

TEMATYKA

RODO w środowisku pracy

 • Elementy umowy o pracę
 • Dane których można żądać od kandydata na pracownika
 • Dane których można żądać od pracownika
 • Czy konieczne jest posiadanie zgody pracownika na przetwarzanie jego danych
 • Zasady przetwarzania danych pracowniczych po wprowadzeniu RODO
 • Czy pracodawca może przetwarzać dane wrażliwe?
 • Powierzenie kadr na zewnątrz
 • Czy należy przechowywać CV i list motywacyjny
 • Czy można przechowywać kopie dokumentów identyfikacyjnych pracowników
 • Czy można przechowywać dokumentację medyczną pracownika
 • RODO a ZFŚS

Dokumentacja związana z zatrudnieniem

 • Forma czynności prawnych
 • Dokumentacja pracownicza
 • Dokumentacja związana z umowami cywilnoprawnymi

 Elektronizacja akt osobowych

 • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej
 • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie mieszanej
 • Konieczność digitalizacji dokumentów
 • Prawo wyboru formy prowadzenia akt osobowych
 • Zmiana formy prowadzenia dokumentacji

 Okres przechowywania akt osobowych

 • Ile czasu należy trzymać dokumentację pracowniczą
 • Procedury postępowania z aktami osobowymi
 • Konieczność informowania pracowników o okresie przechowywania akt osobowych

Omówienie rozporządzenia w sprawie akt pracowniczych

 • Pięć części akt osobowych
  • Nawiązanie stosunku pracy
  • Trwanie stosunku pracy
  • Rozwiązanie stosunku pracy
  • Kary
  • Trzeźwość
 • Dokumentacja powiązana
  • Czas pracy
  • Urlopy
  • Wynagrodzenia
  • BHP

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.