DATA

on line - sierpień 2024

on line – wrzzesień 2024

PROWADZĄCY

Prawnik, praktyk, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

CENA

490 zł 

TEMATYKA

 1. Rodzaje nieobecności
 • Nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione
 • Nieobecności płatne i niepłatne
 • Wynagrodzenie gwarancyjne
 • Wynagrodzenie za czas przepracowany
 1. Rodzaje urlopów pracowniczych
 • Urlopy płatne
 • Urlopy bezpłatne
 • Urlopy szczególne
 1. Urlopy wypoczynkowe
 • Wymiar urlopu
 • Wymiar urlopu u niepełnoetatowców
 • Prawo do pierwszego urlopu
 • Okresy nauki a prawo do urlopu
 • Zagraniczne szkoły a prawo do urlopu
 • Zagraniczny staż pracy
 • Zasady korzystania z urlopu
 • Urlopy proporcjonalne
 • Plan urlopowy
 • Urlop na żądanie
 • Odwołanie z urlopu i przesunięcie terminu urlopu
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop
 1. Urlopy bezpłatne
 • Zasady udzielania urlopów bezpłatnych
 • Urlop bezpłatny a uprawnienia pracownicze
 1. Urlop okolicznościowy
 • Okoliczności uprawniające do urlopów okolicznościowych
 • Wymiar urlopu okolicznościowego
 • Problemy praktyczne

 Urlopy związane z rodzicielstwem

 • Macierzyński
 • Rodzicielski
 • Ojcowski
 1. Wolne z powodu
 • Opieki nad dzieckiem
 • Siły wyższej
 • Urlopu opiekuńczego
 1. Inne usprawiedliwione nieobecności:
 • Choroba
 • Przestój
 • Pozostałe

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.